Home
/images/NewLife/new_life.jpg

Đây là hành trình khám phá của bạn, vậy hãy đào sâu. Khám phá những gì về Đức Chúa trời, Đức tin và Cơ-Đốc giáo. Hãy đọc Kinh thánh bất cứ lúc nào có thể, Và bất cứ điều gì bạn làm, đừng ngưng theo đuổi những đáp án cho những câu hỏi sâu sắc nhất mà chúng tôi hỏi.

 

Ô VUÔNG MỘT

Khám phá những đề tài như sự tồn tại của Đức Chúa trời,mục đích của cuộc đời, chân lý,đạo đức, Kinh thánh và Cơ-đốc giáo là gì.

 

TÌM HIỂU THÊM

Đi xa hơn và khám phá những chủ đề như Chúa Giêsu, đức tin, tội lỗi, cầu nguyện, nhà thờ và những thứ khác.

 

ĐÁP ÁN TỪ KINH THÁNH

Tìm những đoạn thơ về sự sợ hãi, quan hệ tình dục, hôn nhân, hy vọng, ức hiếp và nhiều hơn nữa. Hoặc tìm những đoạn như những câu chuyện về Giáng Sinh và Phục sinh, một vài sự kỳ diệu của Chúa Giêsu, hoặc một lựa chọn đoạn Thánh thi phổ biến nhất.

 

SẴN SÀNG ĐỂ THAY ĐỔI

Ứng dụng này sẽ đưa bạn đi qua những bước để bắt đầu cuộc sống mới dựa trên những bài giảng của Chúa Giêsu

TOÀN BỘ KINH THÁNH

Ứng dụng của NewLife bao gồm toàn bộ bản dịch Kinh thánh.

NỘI DUNG THÊM

  • Những đáp án cho những câu hỏi lớn của cuộc đời
  • Mười điều răn
  • Những nhân vật nổi tiếng trong Cưu ước
  • Những nhâ vật nổi tiếng trong Tân ước
  • Những điều khoản và định nghĩa từ Kinh thánh
  • Làm thế nào để bắt đầu một cuộc sống mới

CÁC TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG

  • Dễ sử dụng giao diện
  • Ứng dụng cho toàn cư dân Kinh thánh
  • Chế độ đọc ánh sáng yếu cho những môi trường tối hơn

 

aTải ngay